Chuyện mai mối trong xã hội hiện đại Trung Quốc

Với 200 triệu người độc thân, Trung Quốc trở thành thị trường mai mối đầy tiềm năng, theo SCMP.

Thế giới Thứ hai, 20/8/2018, 20:00 (GMT+7)