VnExpress
Background Video

Căn hộ chỉ còn tro tàn bên trong chung cư bị cháy ở London

Cảnh sát Anh cho biết thiệt hại trong chung cư Grenfell "không thể ước tính" khi các căn hộ hầu như bị phá hủy hoàn toàn.
Thế giới  09:05 - 19/6
 
 
 Tags

khảo sát thiệt hại

chung cư cháy

London

tháp Grenfell

cảnh sát Anh

 
vnexpress