VnExpress
Background Video

Người đàn ông Trung Quốc lái lồng sắt đưa người qua vực sâu 270 m

Gần 20 năm nay, ông Jiang Shixue đưa người, vật nuôi và hàng hóa qua hẻm núi rộng 470 m sâu 270 m trên chiếc lồng sắt cáp treo.
Thế giới  09:31 - 12/3
 
 
 Tags

lồng sắt cáp treo

Vân Nam

Tứ xuyên

đi lồng sắt qua hẻm núi

vực sâu 270m

người đàn ông Trung Quốc

 
vnexpress