Israel trồng lúa trên bức tường dựng ở Hà Nội

Phương thức canh tác trên tường của Israel giúp người dân ở đô thị trồng nhiều loại cây.

Khánh Lynh - Nguyễn Bắc

Thế giới Chủ nhật, 28/10/2018, 17:43 (GMT+7)