Ô nhiễm bao trùm Bắc Kinh

Thành phố ban hành cảnh báo ô nhiễm vàng, trong bối cảnh chất lượng không khí ở 79 thành phố ở Trung Quốc ở mức báo động, theo Reuters.

Hồng Hạnh

Thế giới Thứ hai, 3/12/2018, 13:57 (GMT+7)