VnExpress
Background Video

Nga sắp hạ thủy tàu ngầm chiến lược lớp Borei-II đầu tiên

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Knyaz Vladimir thuộc Đề án 955A (Borei-II) sẽ được Nga hạ thủy trong quý II.
Thế giới  11:23 - 18/3/2017
 
 
 Tags

tàu ngầm hạt nhân chiến lược

Borei-II

955A

Nga

 
vnexpress