Thiếu lâm thiền tông

Thiếu lâm thiền tông là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu lâm tự gồm các tổ hợp và động tác ngồi thiền để tăng cường sức khỏe, cải thiện cơ xương.

Thể thao Thứ hai, 27/4/2020, 00:00 (GMT+7)