Trường đao Thiếu Lâm

Trường đao là vũ khí truyền thống của Trung Quốc với chuôi gỗ và lưỡi thép nên không thể dễ dàng điều khiển mà đòi hỏi sự luyện tập chăm chỉ của tay, chân và eo.

Thể thao Thứ năm, 23/4/2020, 00:00 (GMT+7)