26,5% người lao động phải chi tiêu tằn tiện, sống kham khổ

Theo kết quả khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn, 39% người lao động nước ta phải sống tằn tiện, kham khổ, không đủ chi tiêu.

Lộc Chung

Thời sự Thứ sáu, 13/7/2018, 00:00 (GMT+7)