3 giải pháp ứng phó ngập ngắn hạn của TP HCM

Lắp đặt camera tại các tuyến đường có khả năng ngập cao; vận dụng công nghệ vào phân tích đánh giá chính xác lượng nước mưa... là những giải pháp TP HCM đưa ra nhằm ứng phó với ngập nước.

Tấn Nguyên

Thời sự Thứ bảy, 27/5/2017, 00:00 (GMT+7)