Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Trưởng ban Công tác Đại biểu Trần Văn Tuý cho biết, bà Phan Thị Mỹ Thanh vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Thời sự Thứ ba, 8/5/2018, 22:52 (GMT+7)