Biên phòng chặn bắt người đem 24.000 viên ma túy vào Việt Nam

Sau 9 tháng theo dõi, Biên phòng Quảng Bình bắt Soupsavan Chanthavong khi người này đem hơn 24.000 viên ma túy qua cửa khẩu Cha Lo.

Thời sự Thứ hai, 22/7/2019, 12:35 (GMT+7)