Bộ Công an sẽ điều 25.000 công an chính quy về cấp xã, thị trấn

Tinh giản bộ máy Bộ Công an
Hiện số đơn vị công an xã, thị trấn đã được bố trí công an chính quy là hơn 1.000, còn hơn 8.000 chưa được bố trí.

Lê Huyền - Thùy Ngân

Thời sự Thứ sáu, 8/6/2018, 01:00 (GMT+7)