Bộ Công Thương cắt giảm 305 đội quản lý thị trường

Nhằm tinh gọn bộ máy, Bộ Công Thương vừa ra quyết định sắp xếp 25 cục, cắt giảm 305 đội quản lý thị trường.

Thanh Huyền - Thiên Trí

Thời sự Thứ hai, 30/7/2018, 19:45 (GMT+7)