Bộ sưu tập hơn 30.000 hiện vật Tây Nguyên ở Đà Lạt

Hàng chục năm qua, ông Đặng Minh Tâm sưu tầm các hiện vật gắn liền với tôn giáo, đời sống sinh hoạt... của người Tây Nguyên.

Khánh Hương

Thời sự Thứ ba, 30/1/2018, 14:33 (GMT+7)