Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về 'khủng hoảng nông sản'

Vấn đề khủng hoảng nông sản, thiếu thương hiệu quốc gia, tàu vỏ thép hư hỏng được đặt ra với Bộ trưởng Nông nghiệp trong phiên chất vấn sáng nay.

Thời sự Thứ ba, 13/6/2017, 07:58 (GMT+7)