Chưa thể thu hồi 3 dự án liên quan đến ông Vũ “nhôm”

Chủ trương thu hồi 48 dự án ven biển, trong đó có 3 dự án liên quan đến ông Vũ "nhôm" đã không được đưa ra để thông qua tại kỳ họp HĐND Đà Nẵng vừa qua.

Ngân Phan

Thời sự Thứ năm, 19/7/2018, 15:17 (GMT+7)