Chuyên cơ đưa tổng thống Mỹ rời Đà Nẵng

Tổng thống Mỹ rời Đà Nẵng, lên đường đi Hà Nội thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam. 

Vũ Đoan

Thời sự Thứ bảy, 11/11/2017, 16:10 (GMT+7)