Dựng chốt kiểm soát người về từ Đà Nẵng

Quảng NamCảnh sát dừng xe những người từ Đà Nẵng về Quảng Nam, yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt. Các nhà xe chạy tuyến cố định được yêu cầu quay lại.

Đắc Thành - Lộc Chung

Thời sự Thứ tư, 29/7/2020, 14:01 (GMT+7)