Hồ Chủ tịch đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946

Ngày 19/12/1946, trên căn gác xép của ngôi nhà ở làng Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội), Hồ Chủ tịch đã viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và một ngày sau Đài tiếng nói Việt Nam phát đi.

Thời sự Thứ bảy, 17/12/2016, 12:00 (GMT+7)