Kích nổ qủa bom hơn 3 tạ để tiêu hủy

Quả bom nặng 350 kg sót lại từ thời chiến tranh phát hiện ở Nghệ An đã được tiêu hủy thành công.

Hải Bình

Thời sự Thứ bảy, 9/12/2017, 00:02 (GMT+7)