Kỳ đà khổng lồ mang thai 2 tháng được chăm sóc tại Thảo Cầm Viên

Tiếp nhận kỳ đà từ một gia đình ở quận 7, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã kiểm tra tình trạng sức khỏe và nhận định động vật đang mang thai hơn 2 tháng. Điều này đem lại hy vọng có thể nhân giống thành công đàn kỳ đà trong sở thú.

Tấn Nguyên

Thời sự Thứ ba, 2/8/2016, 00:00 (GMT+7)

Loading