Lễ rước hình nhân cầu bình an, may mắn ở miền Tây

Từ ngày 14-16 tháng Giêng, tại Châu Thành (Long An) tổ chức lễ hội Làm Chay, với nghi thức quan trọng rước, đốt Ông Tiêu cầu bình an, mưa thuận gió hòa.

Hoàng Nam

Thời sự Thứ bảy, 3/3/2018, 05:51 (GMT+7)