Ngư dân Quảng Ngãi lần đầu trúng mẻ cá hiếm trị giá một tỷ đồng

Vài tiếng đi biển, ngư dân Nguyễn Đôn ở huyện Đức Phổ trúng mẻ cá bè xước gần 8 tấn, bán được cả tỷ đồng.

Thiên Trí

Thời sự Thứ ba, 20/3/2018, 09:25 (GMT+7)