Người dân Huế tiễn ông Táo về chầu trời lúc nửa đêm

Nửa đêm, theo phong tục truyền thống, nhiều người dân Huế thỉnh ông Táo lên mâm cỗ có rượu, cau trầu đưa ra ngã ba đường để đốt.

Võ Thạnh

Thời sự Thứ năm, 8/2/2018, 11:04 (GMT+7)