Người dân miền núi Quảng Nam bắt nòng nọc làm món ăn

Nhiều người dân ở huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) đi bắt nòng nọc trong đêm để chế biến món ăn.

Đắc Thành

Thời sự Chủ nhật, 6/8/2017, 09:50 (GMT+7)