Người Việt biết gì về Giáng sinh?

Cây thông trong Giáng sinh mang biểu tượng bất tử, bất diệt; tuần lộc sống quanh năm mới có thể kéo ông già Noel đi phát quà... là những lý giải của người Sài Gòn về lễ Giáng sinh.  

Tấn Nguyên

Thời sự Thứ bảy, 24/12/2016, 11:06 (GMT+7)