Nguy cơ từ con đập 40 năm trên hồ Núi Cốc

Thành phố Thái Nguyên, sông Công và hai huyện thị khác sẽ bị "nhấn chìm" nếu hiện tượng thấm thân đập hồ Núi Cốc không được ngăn chặn.

Khánh Hoàng

Thời sự Thứ sáu, 23/6/2017, 00:00 (GMT+7)