Nhiều trường đại học tăng học phí năm học mới

Trong năm học 2018-2019, hầu hết các trường đại học sẽ tăng mức học phí theo từng chương trình đào tạo.

Khánh Hoàng - Thiên Trí

Thời sự Thứ năm, 26/4/2018, 14:03 (GMT+7)