Những con số trong vụ cháy công ty may ở Cần Thơ

7 tỉnh cùng 370 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy, 80% tài sản được cứu, thiệt hại ban đầu 13 triệu USD, 1.300 công nhân tạm thời thất nghiệp... là những con số trong vụ cháy công ty may tại Cần Thơ.

Thanh Huyền

Thời sự Chủ nhật, 2/4/2017, 09:38 (GMT+7)