Nợ thuế tăng cao ở 63 tỉnh thành, Tổng cục Thuế yêu cầu cưỡng chế

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tính luỹ kế đến thời điểm 30/4, tổng số tiền nợ thuế của 63 cục thuế tỉnh, thành phố tăng 26,1%.

Phan Ngân - Thiên Trí

Thời sự Thứ hai, 18/6/2018, 14:33 (GMT+7)