Nông dân Hà Tĩnh thiệt hại hàng trăm triệu do ngao chết

Hàng chục hộ nuôi ngao ở xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) mất trắng sau một năm chăm sóc do thời tiết thay đổi.

Đức Hùng

Thời sự Thứ sáu, 13/4/2018, 07:54 (GMT+7)