VnExpress
Background Video

Nông dân 'bắc cầu' cho kiến vào vườn quýt diệt sâu bọ

Tại Trà Vinh, nông dân tận dụng dây điện cũ chăng giữa các cây quýt để 'bắc cầu' cho kiến vàng di chuyển khắp vườn, diệt rầy và dệp.
Thời sự  14:00 - 7/12/2017
 
 
 Tags

vườn quýt

diệt sâu bọ

kiến vàng

quýt đường

Trà Vinh

 
vnexpress