VnExpress
Background Video

Quy trình làm miến dong đặc sản trên đỉnh Phia Đén, Cao Bằng

Củ dong xuất hiện nhiều ở miền sơn cước Phia Đén, Cao Bằng. Tận dụng chất bột trong, dai, thơm, ngọt của loại củ này, bà con Tày, Nùng ở đây đã làm ra 150 tấn miến dong đặc sản cung cấp cho thị trường mỗi năm.
Thời sự  08:00 - 18/3/2017
 
 
 Tags

miến dong Cao Bằng

miến dong Phia Đén

nông nghiệp sạch

miến dong

 
vnexpress