Phần chất vấn của các bộ trưởng được đánh giá như thế nào

Với 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi, hơn 30 lượt tranh luận, các phiên trả lời chất vấn 2,5 ngày qua được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá là thẳng thắn, tuy nhiên chưa chỉ rõ trách nhiệm và một số câu chưa làm hài lòng các đại biểu.

Thời sự Thứ năm, 17/11/2016, 15:45 (GMT+7)