Phật tử ở Sài Gòn tham gia nghi lễ tắm Phật

Tăng ni phật tử tại Chùa Vĩnh Nghiêm cùng làm lễ tắm Phật theo sự tích đức Phật đản sinh, có chín vị rồng tới phun nước tắm rửa cho Ngài.

Lê Bình

Thời sự Chủ nhật, 12/5/2019, 14:12 (GMT+7)