Phó thủ tướng xuống ruộng đi cày trong lễ hội Tịch điền

Lễ hội Tịch điền được khôi phục 10 năm nay ở xã Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) nhằm cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Trần Quang

Thời sự Thứ hai, 11/2/2019, 11:58 (GMT+7)