Quăng phao cứu 11 thủy thủ tàu Panama

Bình ThuậnTàu cảnh sát biển vớt được 8 thủy thủ Trung Quốc và 3 thủy thủ Việt Nam. Đây là những nạn nhân trong số 15 người trên tàu hàng Panama gặp nạn ở đảo Phú Quý.

Việt Quốc - Đức Định - Thanh Nhàn

Thời sự Thứ sáu, 18/12/2020, 14:42 (GMT+7)