Sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng làm kinh tế đơn thuần

Với 88,3 đại biểu tán thành, Luật Quốc phòng sửa đổi đã được thông qua, có hiệu lực từ 1/1 năm tới.

Thanh Huyền - Thiên Trí

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Thời sự Thứ sáu, 8/6/2018, 18:57 (GMT+7)