Tăng lương cơ sở từ 1/7

Mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của các cán bộ, công nhân viên chức được tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng, từ 1/7. 

Khánh Hoàng - Thiên Trí

Thời sự Thứ hai, 23/4/2018, 10:53 (GMT+7)