Thảo nguyên đẹp nhất Hà Giang 'khát' nước

Thảo nguyên Suôi Thầu ở huyện Xín Mần gần như không có mưa khoảng 5-6 tháng trong năm, người dân phải đi 8 km tìm nước từ các mạch ngầm để có nước sinh hoạt.

Thế Quỳnh - Huyền Vũ

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Thời sự Thứ ba, 13/6/2023, 08:30 (GMT+7)