Tiếp tục vây ráp đàn em của hai trùm ma túy ở Lóng Luông

Hôm nay, cảnh sát tiếp tục chốt chặn vòng vây quanh, truy lùng hai tên tội phạm còn cố thủ trong nhà trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận.

Huy Mạnh - Thanh Huyền

Thời sự Thứ sáu, 29/6/2018, 19:15 (GMT+7)