Tiêu hủy quả bom 3 tạ trục vớt dưới sông

Quả bom nặng 343 kg, dài 1,2 m được hàng chục cán bộ, chiến sĩ trục vớt tại sông Nâm Mô, xã Kỳ Sơn và đêm đi tiêu nổ thành công.

Nguyễn Hải - Hoàng Thanh

Thời sự Thứ sáu, 25/10/2019, 22:05 (GMT+7)