Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu năm bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập 5 bài học kinh nghiệm, để Đại hội XIII cho ý kiến.

Thời sự Thứ ba, 26/1/2021, 12:13 (GMT+7)