Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Pháp

Tại Điện Matignon, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Pháp Édouard Philippe.

Khánh Hoàng - Thiên Trí

Thời sự Thứ tư, 28/3/2018, 04:43 (GMT+7)