Trăm người úp nơm, cất vó trong hội bắt cá ở Quảng Trị

Cả trăm người lội bùn, bắt cá tôm trong ngày hội truyền thống ở Trà Lộc (Hải Lăng, Quảng Trị).

Hoàng Táo

Thời sự Thứ bảy, 9/9/2017, 11:37 (GMT+7)