Trắng đêm giăng lưới bắt cá trên sông Trà Khúc

Nhiều vợ chồng ở TP Quảng Ngãi giăng lưới bắt cá tại vùng nước lợ Cửa Đại, nơi sông Trà Khúc đổ ra biển, kiếm vài trăm nghìn mỗi đêm.

Thạch Thảo

Thời sự Thứ năm, 13/7/2017, 00:00 (GMT+7)