Tử tù xin hiến tạng, luật không cấm nhưng khó thực hiện

Pháp luật Việt Nam không cấm tử tù hiến tạng hoặc cơ thể cho y học nhưng việc này khó thực hiện được.

Vũ Đoan

Thời sự Thứ tư, 11/7/2018, 12:11 (GMT+7)