Xếp hàng xin chữ trong Hoàng cung Huế

Thừa Thiên - HuếSau lễ hạ nêu, người dân đứng xếp hàng chờ xin chữ từ kim ấn mô phỏng. Ấn được hạ từ ngọn nêu gồm bốn chữ "Phú, Thọ, Khang, Ninh".

Võ Thạnh - Thuỳ Ngân

Thời sự Thứ bảy, 1/2/2020, 11:47 (GMT+7)