Xuyên đêm đánh chuyển cây để mở rộng đường ở Hà Nội

Hàng chục công nhân làm việc xuyên đêm đánh chuyển cây xanh để xén dải phân cách mở đường Hoàng Quốc Việt từ 6 lên 8 làn xe.

Lộc Chung

Thời sự Thứ sáu, 7/1/2022, 03:42 (GMT+7)